Student List Of Environmental Engineering
S.No. Student Name Enrolment Nos. Remarks

1

Raunak Sinha

00420705614

 

2

Chander Prakash

00520705614

 

3

Indresh Kumar Tripathi

00620705614

 

4

Sachin Kumar

00820705614

 

5

Ashwarya Rani

00920705614

 

6

Akash Radhakrishnan

01020705614

 

7

Mubashshir Baseer

01120705614

 

8

Ashutosh Pandey

01320705614

 

9

Vijay Singh Rawat

01520705614

 

10

Prabhat Kumar

01620705614

 

11

Aadyaa Saxena

01720705614

 

12

Prakash Kumar

02520705614

 

13

Abhishek Kumar

03320705614

 

14

Sonia

03420705614

 

15

Gaurav

03520705614

 

16

Ghanshyam Kumar

03720705614

 

17

Ashish Kaushik

03820705614

 

18

Suraj Negi

03920705614

 

19

Pushkar Adhikari

04020705614

 

20

Kapil Sharma

04120705614

 

21

Shulbha Singh

04220705614

 

22

Vaibhav Kant

04320705614

 

23

Anju Guliya

04420705614

 

  • Portal of India
  • govtprocurement
  • nvsp
  • digitalindia
  • payments
  • DesGS
  • Page last updated on: 08-04-2022